top of page

Diensten

Werkgevers - Werknemers - Outplacement

Kantoor ruimte

Voor werkgevers

Bij veel partijen bestaat de indruk nog steeds het beeld dat juristen duur zijn en dat het inschakelen van een jurist zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Een gevolg hiervan kan zijn dat een jurist veelal in een laat stadium wordt ingeschakeld en de kosten sterk kunnen oplopen.

Om kostenbesparend te werken kan men er ook voor kiezen om tijdig een jurist in te schakelen. De uiteenlopende mogelijkheden zijn vaak minder bekend. Binnen AR Juridisch Advies werken uitsluitend praktisch geschoolde juristen. Wij richten ons met name op het voorkomen van juridische problemen en door bemiddeling voorkomen van onnodige juridische procedures.

De ervaring heeft ons geleerd dat in de meeste gevallen in het voortraject een voor beide partijen passende oplossing kan worden bereikt.
Door gebruik te maken van de dienstverlening van AR Juridisch Advies bent u verzekerd van een dienstverlening
waarbij vooral gekeken worden naar praktische oplossingen. Hierbij is uw inzet als ondernemer wenselijk en belangrijk voor een goede uitkomst.

AR Juridisch Advies kan u het navolgende bieden:

 • Juridisch advies gericht op praktische oplossingen;

 • Juridische procedures zoveel mogelijk voorkomen

 • Ervaren juridische adviseurs op HBO+ niveau

 • Minder hoge kosten

 • Uw wensen komen duidelijk terug in de dienstverlening

Indien u de verschillende mogelijkheden wenst te bespreken, kunt u ons telefonisch
bereiken onder nummer 06-44177167 of via het contactformulier op onze website.

Werkgevers

Voor werknemers

Ontslag

In deze economische onrustige tijden bestaat de kans dat u als werknemer te maken krijgt met het plan van uw werkgever om u te ontslaan. Dit brengt meestal vragen en een hoop onzekerheid met zich mee.

Wij kunnen uw belangen bij ontslag behartigen door:

 • Met uw werkgever de communicatie te voeren;

 • Uw werkgever te onderhandelen;

 • Namens u verweer te voeren;

 • Uw argumenten in kaart te brengen en deze met een juridische basis onderbouwen;

De werkgever heeft zich in de meeste gevallen goed voorbereid. De werkgever heeft op dat moment de keuze om met u te praten over een gezamenlijke oplossing of een eenzijdige procedure tot beëindiging van uw dienstverband. Op dat moment is het belangrijk om te beoordelen wat voor u als werknemer de beste oplossing is.

Ziekte

Voor zowel werkgever als werknemer gelden tegenwoordig allerlei verplichtingen om de terugkeer van de werknemer op zijn/haar plek positief te beïnvloeden. Over de vraag wat positief beïnvloeden nu eigenlijk inhoudt, bestaat nog wel eens een verschil van mening. Voor een werkgever zal de financiële afweging een belangrijke rol spelen, waar voor u als werknemer uw gezondheid voorop staat. Re-integratie moet worden gezien als het vinden van een balans tussen uw belangen en de belangen van uw werkgever.

Wij kunnen u in een dergelijke situatie coachen en uw belangen behartigen door:

 • Uw wensen te bespreken met uw werkgever;

 • Een passende oplossing te vinden waarbij rekening wordt gehouden met aanwezige klachten;

 • De verhoudingen met de werkgever goed te houden;

 • Een deskundigenoordeel aan te vragen, indien de situatie dit nodig heeft.

Loonvorderingen

Tussen werknemer en werkgever worden altijd afspraken gemaakt over de beloning. Deze worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als er een CAO van toepassing is, dan kan hieruit aanspraak ontstaan op aanvullende vergoedingen.

Wij kunnen voor u het navolgende betekenen:

 • Uitzoeken of u alle vergoedingen ontvangt waarop u recht heeft;

 • Hoe het verschuldigde bedrag door de werkgever kan worden voldaan;

 • Bemiddeling op het moment dat uw werkgever niet bereid is te betalen;

 • Het starten van een procedure bij de Kantonrechter, als dit nodig blijkt te zijn.

De berekening van de hoogte van de vergoedingen, waar u recht op heeft, kan ook door ons worden gemaakt.

Koffiepauze op kantoor
Werknemers
doors-g363ae851f_1920.jpg

Pensioenen

Pensioen is voor veel mensen nog ver weg en iets waar

pas in een laat stadium bij stil gestaan wordt. In een vroeg stadium aandacht besteden aan de wereld van later is dan ook erg belangrijk.

Wij kunnen u helpen met uw vragen over uw pensioen.

De ontwikkelingen over het invoeren van een nieuw pensioenstelsel volgen wij op de voet. Via onze website en onze blogs zullen wij u ook informeren.

Pensioenen
bottom of page