top of page
  • info4049930

Bom onder uitzendbeding?

De advocaat-generaal heeft in zijn advies aan de Hoge raad aangegeven dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet langer met onmiddellijk ingang mag eindigen wegens het feit dat de werknemer ziek wordt.

Het feit dat de uitzend-cao stelt dat bij de ziekmelding van de uitzendkracht de terbeschikkingstelling per direct geacht wordt te zijn geëindigd, is in strijd met artikel 7:691 lid 2 BW. In dit lid wordt aangegeven dat de inlener een verzoek tot beëindiging dient te hebben gedaan aan de opdrachtgever. Kortom het automatisme van ontslag bij ziekte is voor de uitzendkracht van de baan.

Is dit uitstel van executie voor de uitzendkracht, omdat we gestandaardiseerde verzoeken van de inlenerszijde gaan zien. Dat valt nog te bezien.

De uitzendovereenkomst met een uitzendbeding dient te worden bezien als een arbeidsovereenkomst met een ontbindende voorwaarde. De ontbindende voorwaarde is een uitzondering op het gesloten ontslagstelsel dat we in Nederland kennen. Dit betekent dat per geval moet worden bekeken of de uitzondering op het gesloten ontslagstelsel aan de orde is.

Het uitzendbeding beoogt een regelmatige uitzondering te maken in geval van ziekte. Echter het ontslagstelsel kent juist het ontslagverbod tijdens ziekte. Dit verbod is tijdens de laatste aanpassingen in het arbeidsrecht nadrukkelijk in positie gehouden. De A-G is van mening dat het onaanvaardbaar is dat deze bescherming voor uitzendkrachten via een ontbindende voorwaarde komt te vervallen. Nu is het wachten of de Hoge Raad zijn advies overneemt.

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Tegenwoordig worden er veel zwaarwerkregelingen / RVU-regelingen afgesloten om werknemers de kans te bieden om voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. De afspraken kun

Wij krijgen met enige regelmaat de vraag of wij ook hulp kunnen bieden bij letselschade. Letselschade is bijzonder rechtsgebied en valt niet binnen onze specialiteiten. Wel vinden wij het belangrijk d

bottom of page