top of page
  • info4049930

Uw toekomstige pensioen

Invoering Wet Toekomst Pensioenen komt snel dichterbij ondanks verlenging van de termijn


Tijdens de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer is door minister Scholten toegezegd om de uiterste datum voor de overgang met 1 jaar op te schuiven. Hierdoor zouden pensioenfondsen en -verzekeraars de tijd krijgen om de overgang naar het nieuwe stelsel te maken. De minister heeft hiertoe een wetsvoorstel opgesteld om de termijn te verlengen tot 1 januari 2028.


Veel pensioenfondsen zijn reeds geruime tijd bezig om de overgang voor te bereiden en sommigen streven zelfs naar een overgang per 1 januari 2026. Dit betekent dat werkgevers en werknemers veel eerder te maken krijgen met de veranderingen in het pensioenstelsel.


De voorbereidingen worden reeds getroffen in het overleg tussen de partners in het bestuur van de pensioenfondsen. Werkgevers- en werknemersorganisaties maken afspraken over het invoeren van deze wet. Hierbij worden de keuzes gemaakt die van invloed zijn op het omzetten van het pensioen van het oude naar het nieuwe systeem. Bpf Bouw (Bedrijfspensioenfonds Bouw) en PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) zijn beiden druk bezig om de gemaakte afspraken aan de deelnemers voor te leggen. Zodra de afspraken zijn vastgelegd dan staat het verdere traject vast qua tijdspad en uitwerking van de afspraken.


Via onze blogs zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Eventuele vragen kunt u aan ons voorleggen.

17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Heeft u al een vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf?

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon bij de Eerste Kamer. De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor ongewenst gedrag binnen organisaties.

Nieuwe ontwikkelingen RVU-regelingen

Tegenwoordig worden er veel zwaarwerkregelingen / RVU-regelingen afgesloten om werknemers de kans te bieden om voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. De afspraken kun

Comments


bottom of page