top of page
  • info4049930

Heeft u al een vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf?

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon bij de Eerste Kamer.


De afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor ongewenst gedrag binnen organisaties. Aangezien werkgevers verantwoordelijk zijn voor een veilige werkomgeving wordt er in veel ondernemingen nagedacht hoe dit vorm te geven. Bewustwording en het bespreekbaar maken van het probleem van ongewenst gedrag is een belangrijke stap. De externe vertrouwenspersoon kan hierbij een belangrijke rol spelen door de onafhankelijke positie die wordt ingenomen naar de organisatie en het vertrouwelijke karakter van de gesprekken.


Op 23 mei 2023 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel van Maatoug. Voornaamste kritiekpunten waren gericht op de gevolgen voor kleine ondernemingen en op de financiële gevolgen voor deze ondernemers. Inmiddels ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wacht de commissie op de reactie van Maatoug op de beantwoording van de vragen door de Regering. Pas daarna volgt het besluit over de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer dan wel het stellen van vervolgvragen.


Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Bent u op zoek naar een externe vertrouwenspersoon, dan denken wij graag met u mee in mogelijkheden.

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Uw toekomstige pensioen

Invoering Wet Toekomst Pensioenen komt snel dichterbij ondanks verlenging van de termijn Tijdens de behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer is door minister Scholten toegezegd om

Nieuwe ontwikkelingen RVU-regelingen

Tegenwoordig worden er veel zwaarwerkregelingen / RVU-regelingen afgesloten om werknemers de kans te bieden om voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. De afspraken kun

Comments


bottom of page